Skrotpræmie

Hvad får jeg i skrotpræmie? 

Når du skrøtter din bil eller varevogn hos Sjelle Autogenbrug for du minimum 2.200 DKK. udbetalt. Dette er uanset bilens tilstand og dermed din garanti for at modtage den skattefrie godtgørelse efter indleveringen. Skrotpræmiens størrelse fastsættes af Miljøstyrelsen, hvorfor du også vil opleve, at den kan variere år i år.

Læg mærke til, at du sagtens kan få mere end de 2.200 kr. i skrotpræmie for din bil. Den yderligere merbetaling jern samt model for dit køretøjs år, på prisen på det pågældende tidspunkt. Ved at oplyse os dit registreringsnummer kan vi se disse oplysninger, hvorefter det er muligt for os at skræddersy en pris til dig.

Har du brug for at få skrottet din bil eller varevogn, hjælper vi dig videre uanset køretøjets tilstand og evne til at køre. Har du ikke selv mulighed for at fragte bilen/varevognen til vores adresse, henter vi gerne for dig mod en mindre betaling, som vi fratrækker skrotpræmien.

Ønsker du at få et uforpligtende tilbud på skrotningen af ​​din bil, kan du kontakte os på tlf. nr. 86 95 43 44. Vi glæder os til at høre fra dig.

Praktiske informationer ved skrotning 

Der er en række vigtige ting, som du skal huske i forbindelse med skrotningen af ​​din bil eller varevogn. Er du i tvivl om noget i forbindelse med skrotningen, er du altid velkommen til at kontakte os, hvorefter vi hjælper dig i den rigtige retning. Uanset om du har skrottet en bil før eller står foran din første gang, står vi klar til at hjælpe dig.

Du er velkommen til at aflevere din bil til skrotning hos os inden for vores normale åbningstider, og du behøver ikke på forhånd at have lavet en aftale med os. Vi har bygget vores service op omkring, at du som kunde skal være i centrum. Det betyder i praktisk, at vi er klar til at servicere dig, når du har tid og behov for det. Vi tilpasser os nemlig dig.

Hos Sjelle Autogenbrug lades du ikke alene, med mindre du selv ønsker det. Vi er din sparringspartner i hele skrotningen, og hvis du ønsker det, klarer vi også alt det obligatoriske papirarbejde samt øvrige praktiske formaliteter.

Har du ikke selv afmeldt dit køretøj, når dette afleveres til os, gør vi det for dig uden at det koster dig noget. Hos os koster service ikke ekstra.

Huskeliste ved skrotning

Når du afleverer din bil til skrotning, skal du huske følgende ting: 

  1. Billedlegitimation
  2. Bilens registreringsattest
  3. Skrotningsattest - forefindes hos Sjelle Autogenbrug

1. Billedlegitimation

Billedlegitimation er påkrævet for juridisk at sikre, at du er den registrerede ejer af køretøjet ud fra registreringsattesten. Er den registrerede ejer ikke selv i stand til at aflevere bilen/varevognen hos os, kan der i stedet anvendes en fuldmagt til at underskrive skrotningsattesten på vegne af ejeren. Denne fuldmagt skal indeholde en erklæring om, hvad og hvem der giver fuldmagt til. Slutteligt har vi brugt for en kopi af denne fuldmagt, da den skal indsendes sammen med skrotningsattesten til Miljøordning for Biler.

2. Bilens registreringsattest

Ud fra bilens registreringsattest får vi de nødvendige oplysninger, som vi skal bruge for at kunne påbegynde en skrotning samt udbetale skrotpræmie. Er du ikke den registrerede ejer af det køretøj, som du ønsker at skrotte, og er den registrerede ejer ikke i stand til at underskrive en fuldmagt, skal du lave en dispensationsansøgning til det offentlige sekretariat Miljøordning for Biler.

Dispensationsansøgningen skal indeholde forskellige informationer, som fastsættes ud fra din specifikke situation. Vi stiller i denne sammenhæng vores store erfaring til rådighed, så du sikrer dig at alt det praktiske klares uden problemer.

3. Skrottningsattest

I forbindelse med skrotningen skal du udfylde en skrotningsattest, som juridisk bekræfter at vi har lov til at foretage en skrotning. Du kan udfylde attesten på forhånd, mens du også kan vente med udfyldelsen, til du afleverer køretøjet hos os. Har du brug for vejledning i forbindelse med skrotningsattesten, assisterer vi dig gerne telefonisk eller når du afleverer bilen/varevognen til os.

Har du spørgsmål eller andet, hjælper vi dig gerne videre. Vores medarbejdere er klar til at servicere dig på tlf. nr. 86 95 43 44 inden for normale åbningstider.

Udbetales der skrotpræmie for alle køretøjer? 

Den statslige skrotpræmie er fastsat af Miljøstyrelsen som også fastsætter hvilke køretøjer, der kan udbetales præmie på. Sjelle Autogenbrug er som statsgodkendt autoophugger underlagt disse vedtagelser, hvilke danner rammen for de ydelser, vi har mulighed for at tilbyde dig.

Der udbetales skrotpræmie for alle personbiler op til en kapacitet på ni personer og varevogne på under 3.500 kg. Derudover skal bilen være ansvarsforsikret samt afmeldes i Motorregisteret. Afmeldelsen hjælper vi dig gerne med, såfremt du har behov for dette.

Er du i tvivl, om der kan udbetales skrotpræmie for dit køretøj? Kontakt os direkte på tlf. nr. 86 95 43 44, så finder vi ud af det for dig.

Derfor får du skrotpræmie 

Miljøstyrelsen udbetaler en skrotpræmie ved hver skrotning. Dette skal øge incitamentet til at indlevere køretøjer, som ejeren ikke længere ønsker at anvende eller som ikke lever op til dansk lovgivning. Ved at indlevere køretøjet til os, sikres du og Miljøstyrelsen at køretøjet afvikles korrekt miljømæssigt og at miljøet påvirkes mindst muligt.

Når du indleverer dit køretøj til os, udbetaler vi en skrotpræmie samt et muligt merbeløb på baggrund af årgang, model og prisen på jern. Skrotpræmien udbetales af Miljøstyrelsen inden for kort tid efter vi har indsendt registrerings- og skrotningsattest. For at du ikke skal vente på udbetalingen fra Miljøstyrelsen, udbetaler vi skrotpræmien til dig med det samme.

Hos Sjelle Autogenbrug placerer vi dig i centrum for vores forretning, hvorfor du skal forvente at blive serviceret mere end du plejer.

Ren samvittighed over for miljøet 

Ved skrotning får du udover skrotpræmien også ren samvittighed over for miljøet. Efter du har indleveret din bil/varevogn til skrot, aftapper vi med det samme køretøjet for forureningskilder såsom bl.a. spildolie, køler- og bremsevæsker, mens også miljøbelastende komponenter afmonteres. 

Herefter afmonterer vi genanvendelige dele, som efter undersøgelser og tests sælges som reservedele. Du kan her se vores lager online, hvor du har fuld indblik i alle relevante detaljer ved hver reservedel. På denne måde har du fuld indsigt i, hvad du bestiller på forhånd.  

Efter afmontering af brugbare reservedele knuses køretøjet, hvorefter det er muligt at udvinde bl.a. jern, metaller og kunststoffer. Herved genbruges så meget fra bilen som muligt, og det er derfor et minimum af metaller, som ikke kan genanvendes.

Du kan med god samvittighed aflevere dit køretøj til Sjelle Autogenbrug. Vi tager nemlig ligeså meget hånd om din bil/varevogn, som vi gør om miljøet.